Informace o používání cookies

EASY one s.r.o. (dále jen "EASY-ONE") chrání důvěrnost osobních údajů návštěvníků svých webů a zaručuje nezbytnou ochranu těchto dat při všech událostech, kdy může hrozit riziko porušení.

V souladu s Nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy v oblasti zpracování osobních údajů uživateli ("Subjektu údajů" také "Návštěvníku webu") tímto poskytujeme informace o tzv. "cookies".

Kdo jsme

EASY-ONE, se sídlem Kout 96, Bošovicíce 683 54 (Česká republika), zastoupena svým jednatelem, působící jako výrobce a prodejce vlastních produktů publikovaných na těchto stránkách, lze ji kontaktovat na adrese easy@easy-one.cz.

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který poskytne veškeré informace a zodpoví dotazy na adrese dpo@forpsi.com.

Jaké údaje spravujeme

Údaje o prohlížení

V rámci prohlížení webových stránek využíváme služeb poskytovatele WEBNODE a monitorujeme statistiky návštěvnosti, např. unikátnost návštěvníků, četnost přístupů na jednotlivé stránky v časovém období a zdroj přístupů odkud naše stránky navštěvujete.

Cookies

"Cookies" jsou malé textové soubory, které odesílají stránky prohlížené uživatelem na terminál (obvykle prohlížeč), kde se ukládají, aby pak byly při následující návštěvě daného uživatele přeposílány na tytéž stránky. Během prohlížení stránek může uživatel na svůj terminál dostávat cookie, které posílají různé stránky nebo internetové servery (tzv. "třetí strany"), tyto soubory mohou obsahovat určité prvky jako např. obrázky, mapy, zvuky, specifické linky na stránky jiných domén, umístěné na stránkách, které si tento uživatel prohlíží. Každý soubor cookie může obsahovat odlišné údaje, jako například IP adresu, státní příslušnost, město, datum/čas, zařízení, prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky, původ navigace, navštívené stránky a jejich počet, doba trvání prohlížení, počet návštěv atd.

Využíváme výhradně službu cookies poskytovanou providerem portálu WEBNODE a v rámci cílené reklamy na naše produkty propojení na GOOGLE a SEZNAM.

Typy souborů coocies

Naše webové stránky používají níže vyjmenované typy souborů cookie. K analýze našich webových stránek se používá nástroj pro skenování cookies pro co nejpřesnější automatickou aktualizaci seznamu.

Cookies jsou rozděleny do těchto kategorií:

  • Nezbytné cookies: pomáhají zajistit použitelnost webových stránek zpřístupněním základních funkcí jako je navigace na stránce a přístup k chráněným částem stránek. Webové stránky nebudou bez těchto cookies správně fungovat.
  • Preferenční cookies: umožňují, aby si v případě, že Návštěvník webu poskytl výslovný a informovaný souhlas, webové stránky "pamatovaly" informace, které ovlivňují způsob, jímž se stránky chovají nebo prezentují, jako je oblíbený jazyk nebo region, ze kterého pochází uživatel. if the Data Subject has given explicit and informed consent, these allow a website to remember the information that influences the way the site behaves or presents itself, such as the user's preferred language or region.
  • Statistické cookies: v případě, že Návštěvník webu poskytl výslovný a informovaný souhlas, pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé interagují se stránkami a odesílají tyto informace v anonymní podobě.